Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Menu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Submenu:

Schola

Kdo zpívá, dvakrát se modlí. (sv. Augustin) Kdo nezpívá, modlí se třikrát... (Můj přítel Tygr)
Home » Schola
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
       

Představme si farnost jako množinu lidí. Kdo z nich například patří do scholy především? Ti, co:

  • hrají na nějaký hudební nástroj (tympány, dudy, vozembouch...)
  • umí zpívat
  • mají hudební vzdělání

Když jsem vedl stránky o Harry Potterovi, chtěl jsem dělat i jazykové mutace - jinojazyčné verze stránek. Měli jsme desítky lidí na angličtinu a třeba jen 4 na francouzskou verzi. Kdo uměl třeba jen trochu francouzsky, byl přidělen k práci na francouzské verzi, a to i přesto, že třeba francouzsky uměl velmi málo a byl výborný v angličtině nebo programování. Mohl nám pomáhat i jinde, ale nejvíc jsme ho zkrátka potřebovali v práci na francouzské verzi. Všude jinde jsme spíše našli další spolupracovníky, ale člověk, který uměl francouzsky byl vyjímečný a nezastupitelný. Tím, že uměl francouzsky byl vlastně předurčen k práci na francouzské verzi, tedy jinými slovy buď ji bude dělat on nebo nebude vůbec.

A stejné je to s člověkem, co hraje na nějaký hudební nástroj. Samozřejmě, že můžeme stanovit, že do scholy patří především ti, co jsou pokřtění a hrají na nějaký hudební nástroj, ovšem pak by nezbylo než popřát hodně štěstí, jako při lovu latimérie podivné (prý už chytli druhou!). Moc si nezastřílíte a jsou plachý. Protože by tedy v chrámovém sboru byly i nepokřtění, je dobré vyvinout katechezi formou církevní hudby. Tedy vzít obsah katechizmu a předkládat jej úvody k jednotlivým písním. Dá se říci, že pod rouškou zpěvu a hraní by probíhal apoštolát.

Kdo:
Prvně vy se do systému měly zaregistrovat hudebníci, skupiny a sbory, které již fungují a komunikačně je propojit s kněžími jednotlivých farností. Je to otázka vztahů, ale snad i právního ustavení, nemyslím si, že by kněz mohl prohlásit: 'Rybovka se mi nelíbí, já jí tu nechci.' Lidé, kteří dovedou vést sbory by měli také pomáhat zřizovat a uvádět sbory ve farnostech, kde tyto odborníky nemají.
Dále všichni, co umí na něco hrát. Jak je najít? Zeptat se ve škole, vývěska na kostele, inzeráty, vesnický rozhlas, noviny, hudební školy, internet...
A dále vybrat a vychovávat budoucí hudebníky - jinými slovy nesmířit se s tím, že prostě není ve farnosti nikdo, kdo by uměl na housle, ale poslat děti do školy (a kolem rybníka nahusto vysázet topoly), hledat pro ně sponzory...

Co zpívat:
Jak zpívat, hrát? Celkové prameny (noty pro zpěv, jednotlivé hudební nástroje): ordinária, pašije, bavorské litanie, rybovka - tedy jakési penzum hudby v liturgickém roce, které by mělo být v základním repertoáru každého sboru.
Dostupnost: Ideální by bylo mít tyto materiály na netu, takže by si je kdokoli mohl stáhnout a naučit bez vyčerpávajícího hledání a shánění.
Principem je vytvoření prostředí dokonalé konkurence, t.j. scholu může iniciovat:

  • Kněz, který vyvolí hudebníka a ví, že na netu jsou všechny potřebné materiály i kontakty.
  • sbormistr, který si prostě stáhne materiály, nastuduje si je a přihlásí se knězi
  • muzikant, který bez jakéhokoli vedení může sám nastudovat hru na svůj hudební nástroj

Odpovědnost:
Biskup: je povinen koordinovat zdroje v rámci diecéze (materiály - noty, sbormistry, kteří dokáží pomoci zřídit scholy v jednotlivých farnostech...), tedy doplňovat to, na co farnost nestačí. Například součástí vizitací musí být otázka jak funguje schola. Biskup vede kněze k tomu, aby plnili své povinnosti a pomáhal jim, ne aby pracoval za ně. Biskup je odpovědný za scholu, pokud knězi neposkytl všechny nutné prostředky, které mohl nashromáždit, k plnění jeho poslání. Biskup své povinnosti deleguje (vikáři dohlíží na kněze, pastorační středisko vydává materiály - nicméně pokud vikáři, potažmo kněží či pastorační středisko si neplní své povinnosti, je zase odpovědnost na něm.

Kněz: hledá hudebníky ve farnosti a povzbuzuje je v činnosti. Poskytuje jim prostor. Není tu do toho, aby scholu zřizoval (pokud není sám hudebník), ale zajistil, aby byla:) Kněz je odpovědný za scholu, pokud nevyužil všechny možnosti (nalezení, oslovení, povzbuzování hudebníků - tuto povinnost může delegovat, ale zůstává odpovědnost), jak ji zřídit.

Sbormistr: je pomáhat podle svých možností při zakládání a výchově schol ve farnostech, kde nemají sbormistra (protože je nezastupitelný). Není ovšem odpovědný, protože nemá moc, ale schopnosti (odpovědnost má ten, kdo má moc).

Podpora, pomoc, logistika...

 
       
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek