Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Menu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Submenu:

Adresář
Literatura
Oblečení
Schůzky

Ministranti

Já jsem malý ministrant s vélikánskou sukní, kostelnice směje se, pokaždý, když du k ní... (Bobovka)
Home » Ministranti
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
       

Tato indexová strana by měla být optimalizována pro všechny návštěvníky, tedy počítat především s dětmi, které o víře moc nevědí, ani o ministrování, ale právě to je sem přitáhlo. Jinými slovy: katecheze.

Kdo: znalost liturgie, práce s dětmi (liturg, ceremonář, vedoucí oddílu)
Pro:
Co:
Kdy: diecézní setkání ministrantů, vedoucích ministrantů, aktivní komunikace vedoucích ministratnů v rámci vikariátů, 'studijní pobyty' ministrantů mezi porfíky například na Strahově, kde liturgie není jen služba, ale diagnóza:-) Letní soustředění ministrantů.
Kde:
Jak: kurzy pro vedoucí ministrantů => »kanonická mise«, materiály, literatura pro vedení ministrantů...
Odpovědnost: Biskup - musí mít evidenci a kontakty na vedoucí ministrantů v jednotlivých farnostech (viz databáze). Vedoucí ministrantů má být řádně vyškolen, ustanoven, schválen biskupem a musí mu být poskytnuty materiály pro práci. T.j.: zřídit školení pro vedoucí ministrantů a logisitickou podporu.
Jak začít:
 1. Zmapovat farnosti: kde ministrantské skupiny fungují, kdo je vede, kolik je ministrantů (+ kontakty)
 2. Ve farnostech, kde ministrantské skupiny nejsou, je odpovědný biskup, aby kněží vybrali nejvhodnější kandidáty pro tuto službu a zúčastnili se pravidelných kurzů pro vedoucí ministrantů.
 3. Vyracovávat 'manuál' - osnovy pro ministranty (co vše by měli ministranti znát podle věku), šablony ministrantských schůzek (písnička, hry, příprava nejbližší liturgie, příběhy o svatých patronech ministrantů...), liturgický kalendář pro ministrantské skupiny (s upozorněním a vysvětlením zvláštností nejbližší liturgie, možnosti slavení). Jako základ by mohly posloužit zkušenosti a materiály vedoucích ministrantů, kde již fungují, jinými slovy: kdo jiný než tito profesionálové by se na vytváření materiálů měl zvláště podílet?;-)
 4. Pořádat pravidelná setkání vedoucích ministrantů (diecézní 1x ročně, vikariátní 4x ročně) a dbát na to, aby se konala. Aby měla svůj účel, je nutno vědět, co je třeba vyřešit a jaké otázky na těchto setkáních nesmějí chybět - první diecézní setkání vedoucích ministrantů by mělo naplnit právě toto sbírání materiálů)
 5. společné modlitby ministrantů před a po Mši Svaté a Modlitební knížky pro ministranty
 6. mít se kde scházet ('klubovna' pro ministranty), knihovnička pro ministranty

Pro koho:

 • vedoucí ministrantů
 • kněze
 • ministranty
 • liturgy
 • zájemce o ministrování

SOUČASNÉ PROBLÉMY:

Vedoucích ministrantů:
Na koho se mohu obrátit? Kdo organizuje ministranty v rámci vikariátu, diecéze, arcidiecéze? Jak vést ministranty? Kde najdu dokumenty a literaturu o ministrantech? Jak organizovat ministrantské schůzky? Odkud začít a co všechno s ministranty probírat?

Kněží:
Kde vzít vedoucí ministrantů? Kde vzít ministranty? Jak správně provádět ministrantskou službu? Kde sehnat ministrantské oblečení?

Ministrantů:
Co všechno bych měl znát? Jak se stát ceremonářem, libristou, co musí umět turiferář?

Pokud se potýkáte s dalšími problémy, napište mi!

Dynamika stránek:
Jakmile by se podařilo vyrobit redakční systém, tak aby mohl obsah přidávat kdokoli, mohla by kterákoli ministrantská skupina spolupracovat na obsahu (ve vlastním zájmu:)). Sdílet vlastní zkušenosti, nápady, obsahy schůzek, písničky, program akcí... Vždyť jednou ze známek Církve je jednota;-)

Tento web by tedy měl řešit otázky kontaktů = komunikace (adresář ministrantských skupin při jednotlivých farnostech, kontakty na vikariátní, diecézní a arcidiecézní řízení ministrantů - sendform, diskuse, telefony). Měl by tak pomáhat pravidelnému setkávání vedoucích ministrantů, vědět, kdo vede ministranty v okolních farnostech... Kněží by zde měli najít odpovědi na otázky kdo a jak by měl vést ministranty, jaká je jejich úloha, případně odpovídat na pochybnosti v liturgických otázkách (například: kterou nohou mají ministranti při průvodu vykročit??) Co to jsou ministranti, obecně o jejich službě, základní pravidla...

Ekonomika

 • Bankovní konto, vybírání na ministranty (ministrantské oblečení - švadleny, střihy; materiály pro ministranty: knihy, pomůcky, papíry, xerox...;)
 • Ministrantské výlety, tábory - příspěvky na dítě/den a jak je získat.
 • Vedoucí ministrantů placeni - pakliže chceme, aby ministrantské skupiny fungovaly stabilně, spolehlivě a všude, je to jeden z pilířů, jak to zajistit. Bez příspěvku, jakési brigády řekněme, je jako stolička, které chybí noha. Občas možná bude stát, ale lehce se zřítí a na některých místech se ji možná vůbec nepodaří postavit. Vedoucí ministrantů se totiž musí vyškolit, musí znát hry, liturgii a pod. Vedoucí ministrantů je vlastně odborník stejně jako sbormistr, varhaník, kde placení bývá obvyklejší. Jinými slovy, chceme li profesionalizaci, musíme najít zdroje k financování.
 • Ministranti a peníze?
 • - Dříve bývalo zvykem, že při pohřbech, svatbách se dávalo něco kostelníkovi, varhaníkovi, ministrantům... Každý chápe, že je nutno jasně vést ministranty k chápání absolutní služby bez nároku na odměnu, neboť je sama odměnou, ale tento úkol mají kněží, vedoucí ministrantů, nikoli ženich s svatebčané nebo pozůstalí. Kdysi jsme se bavili o rozdílnosti katecheze u nás a na Slovensku. Rozdíl mezi oběma zeměmi není v religiozitě, že by na Slovensku byli 'více věřící', jen tam je ještě zvykem do kostela chodit. Jinými slovy, mají tam více Mší, které u nás zažijeme jen na Vánoce (jak říkal P. Rainsberg: »Přeji vám všem šťastní vánoce a pro ty, co chodí do kostela jen jednou za rok i veselé velikonoce«). Nevidím nic negativního na tom, že by některé ministranty přitáhla představa malé odměny (a nemusí být jen peněžní) za hodinu mrznutí v kostele. Naopak, dokud nepřijdou, nikdo je nemůže vést, dokud nebudou pravidelně chodit, nikdo je nemůže učit. A pokud to domyslíte: představte sijediného ministranta, který se před kamarády pochlubí, že jak chodí ministrovat, občas něco dostane. Houf ministrantů, kteří najednou budou stát u dveří kostela může donutit kněze, aby hledali někoho, kdo by je vedl.
  Takže moje doporučení zní: přispívejte na ministranty, nezapomínejte na ně, zastavte se v sakristii a podstrčte jim pár korun. Uděláte jim radost, motivujete je, utvrdíte, že to co dělají je dobré.

       
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek