Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Menu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Submenu:

Farář
Akolyta
Lektor
Ekonomická rada
Pastorační rada
Program
Přípravy
Společenství

Farnost

Proste a dostanete, tlučte a bude vám natlučeno...
Home » Farnost
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
       
Záložky:

Každý kněz by měl mít databázi farníků - pokřtěných, oddaných... Musí vědět, kterým ovečkám věnovat zvláštní péči: těm, co již patří do Jeho stáda. Vzpomínám si, jak jsem se po dlouhé době velice bál ke zpovědi. Zavolal jsem knězi a domluvil schůzku, ale pak jsem se bál jako Adam a ukryl jsem se;-) Znal jen mé jméno a věděl, že jsem z jeho farnosti - našel si mě. Farníka, kterého neznám, nemohu pomoci.

Vědět co kdo ve farnosti potřebuje. "Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: »Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se« - ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?" (Jak 2, 15-16) Vytvořit systém, kdy farář, biskup bude znát potřeby svých oveček a bude schopen okamžitě pomoci. V materiálních věcech by mu měl pomoci akolyta a ekonomická rada.

Mít se modlit KDY, KDE a CO - netsačí dát knížečku: to si přečtěte, ale je třeba dát prostor: ve čtvrtek je adorace, tehdy ji můžete rozjímat. Otec čtyř dětí doma těžko nachází tichý koutek k rozjímání, není-li kaple. Tedy: CO by měl tento člověk znát (zdroje, literatura, materiály), KDE se může modlit, rozjímat, číst a KDY.

Společenství rodin: kázání o křesťanské výchově, materiály, doporučovat knihy, rozdávat modlitby pro rodiče s dětmi (ranní, před jídlem...). Zřizovat domácí kaple!

Bydlení - povinnosti kněze:
kaple, místo k modlení - vést rodiny k tomu, aby měly místo, kde se schází k modlitbě a i jednotlivé členové rodiny se mají kde modlit (rodiče, děti...)
posvěcený kříž středem - v kuchyni, jídelně, obýváku - kde se rodina schází
každý by měl u sebe nosit posvěcený předmět - růženec, křížek, madonu
vykropení bytu, domu - nejlépe na tři krále.

Přímluvy - pamatovat na nemocné, výročí (narozeniny, svatby...)

Mít v kostele modlitby: za farnost, za kněze, adoraci před Nejsv. Svátostí, duchovní svaté příjmání, k Panně Marii, křížové cesty...

  1. Ozvučení kostela - firmy:...
  2. Osvětlení - firmy:... Mariánské do modra, velikonoční do červena... Nasvícení monstrance, svatostánku, sochy P.M....
  3. Výzdoba - květiny, firmy - profíci, které by učily zbožné ženy upravovat květiny
Farní prodejní knihovna

Modlitební příruční knihovnička v kostele - polička, kde by byly: knihy k adoraci před Nejs. Svátostí (dát je na lavice před adorací), křížové cesty, litanie, růžencová rozjímání, k Mariánským pobožnostem, zamyšlení na každý den, misálky pro děti, bible...

  1. Kdo vyřeže/věnuje poličku?
  2. Možnost knihu i koupit, objednat (vyvěšovat knihy, které by bylo dobré pořídit)
  3. Možnost věnovat knihu, koupit, přispět
  4. Kdo se o ni bude starat? Aktualizovat, sledovat nabídky nakladatelství
  5. ekonomické zajištění - v koláčovém grafu výdajů farnosti musí být určité procento na tuto knihovničku. Kasička, konto.

Švadleny: ministrantské oblečení, kleriky, ornáty, štoly, pluviály, antipendia, oltářní plátna, manutergia, purifikatoria, paly, véla, oblečení Jezulátka...

Fotograf, video - dokumentace, památky na slavné Bohoslužby jsou cenné, ale jde i o citlivou službu, aby nerušila Bohoslužby, proto je důležité nejen, aby takový člověk byl, ale aby byl i 'proškolen'.
       
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek